January 2017

January 2017


Display per page
Sort by
1 - 30 of 212 results

Russian Icebreaker Kapitan Khlebnikov

Product no.: 275152
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
49.90 *
In stock

Soviet Monitor Zheleznyakov

Product no.: 275037
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
14.90 *
In stock

Soviet Battleship Grazhdanin (Tsesarevich)

Product no.: 275043
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
25.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Battleship Rostislav

Product no.: 275048
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
21.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Soviet Gunboat Krasnoye Znamya (Khrabryy)

Product no.: 275052
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
14.90 *
In stock

Soviet Torpedo Boat D-3

Product no.: 275053
Publisher: Oriel
Scale: 1:50
Skill Level: difficult
14.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Soviet Submarine S-7

Product no.: 275058
Publisher: Oriel
Scale: 1:100
Skill Level: difficult
11.90 *
Currently out of stock

Soviet Frigate Deyatelnyy (Project 1135)

Product no.: 275063
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
21.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Destroyer Derzky

Product no.: 275067
Publisher: Oriel
Scale: 1:100
Skill Level: difficult
14.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Cruiser Almaz

Product no.: 275071
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
23.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Soviet Destroyer Razumnyy

Product no.: 275074
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
15.90 *
In stock

Japanese Torpedo Boat Destroyer Kagero

Product no.: 275135
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: medium
12.90 *
In stock

Pomor Boat Saint Nicholas

Product no.: 275168
Publisher: Oriel
Scale: 1:100
Skill Level: easy
11.90 *
In stock

Soviet Minesweeper T-407 Mina and Submarine Chaser MO-4

Product no.: 275099
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
12.90 *
In stock

Soviet Submarine K-21

Product no.: 275105
Publisher: Oriel
Scale: 1:100
Skill Level: medium
15.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Sailing Ship Baikal

Product no.: 275182
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: medium
12.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Battleship Evstafi

Product no.: 275107
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
25.90 *
In stock

French Cruiser Chanzy

Product no.: 275111
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
25.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Missile Corvette Mirazh

Product no.: 275127
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
15.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Ukrainian corvettes Chernigov and Vinnitsa

Product no.: 275001
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: medium
9.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Gunboat Gilyak

Product no.: 275132
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: difficult
23.90 *
In stock

Russian Steamship Floating Church of St. Nicolas

Product no.: 275133
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: medium
12.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Yaroslavetz (Project U-376)

Product no.: 275136
Publisher: Oriel
Scale: 1:50
Skill Level: difficult
21.90 *
In stock

Admiralskiy (Project 371)

Product no.: 275137
Publisher: Oriel
Scale: 1:50
Skill Level: easy
11.90 *
In stock

Russian coast defense ship Admiral Ushakov

Product no.: 275016
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
9.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Lasercutset for Cana Island

Product no.: 276211
Publisher: Oriel
5.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Battleship Peresvet

Product no.: 275024
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
21.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Cruiser Pallada

Product no.: 275149
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
25.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

French Heavy Cruiser Algérie

Product no.: 275027
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
21.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days

Russian Battleship Sissoi Veliky

Product no.: 275030
Publisher: Oriel
Scale: 1:200
Skill Level: very difficult
21.90 *
Currently out of stock
In stock in approx. 28 days
*
Prices including VAT plus shipping
1 - 30 of 212 results